ALKOHOL A ROWER - OD STRONY PRAWNEJ.

 

    Temat, który nurtuje bardzo wiele osób. Postaram się przejść do rzeczy. Jak się okazuje nie tylko sama jazda na rowerze pod wpływem alkoholu jest przestępstwem, ale także prowadzenie roweru! (nie chodzi mi o prowadzenie jako jazdę na nim, tylko o dreptanie piechotką trzymając rower). Siadając za kierownicę roweru po wypiciu paru głębszych nie tylko łamiemy prawo ale także stanowimy potencjalne zagrożenie utraty zdrowia lub nawet życia sobie samym jak i osobom uczestniczącym w ruchu ulicznym. Jeżeli chodzi o stronę prawną, to łamiemy następujące artykuły:

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
Art. 178a. § 1 k.k. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
A do tego jest jeszcze art.42 kk:
Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177 k.k.

      Jak widać wyżej, nie jest za ciekawie - także proponuje nie łączyć tych 2 przyjemności - już nie chodzi o przepisy, ale może się to zakończyć tragicznie. Niżej podam przykłady pytań o porady prawne (http://www.poradaprawna.pl) dotyczące osób, które złamały wyżej wymienione przepisy, w których będzie także namiastka - czym to grozi.(Za błędy w tekście odpowiedzialni są autorzy postów)

Pytanie 1:

Witam... Chciałbym się dowiedzieć, co mnie czeka... Jechałem rowerem pod wpływem alkoholu, jednak miałem mniej niż 0,5 promilla alkoholu... Nie pracuję, i nie mam stałego dochodu... Co mnie teraz czeka? Wiem, że wyrok, ale mniej więcej na co muszę byc przygotowany? Dziękuje za odpowiedź...
Informacje dodatkowe:

Odpowiedź:

Jeżeli po badaniu alkomatem nie przeprowadzono badania krwi, to mamy tutaj do czynienia nie z przestępstwem z art. 172a §2 kodeksu karnego, lecz z wykroczeniem z art. 87 §2 kodeksu wykroczeń, zagrożonego karą grzywny lub do 14 dni aresztu. Grzywna może zostać orzeczona w wysokości od 20 do 5.000,00 zł. Trudno spekulować, jaką karę wymierzy sąd w niniejszej sprawie, na pewno jednak nie będzie to kara aresztu. Biorąc pod uwagę rodzaj wykroczenia kara grzywny nie powinna wynieść więcej, niż kilkaset złotych, zaś ustalając jej wysokość sąd weźmie pod uwagę również możliwości majątkowe i zarobkowe obwinionego. Skazanie przez sąd grodzki na karę grzywny za wykroczenie nie jest wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego, toteż ukarany nadal ma status osoby niekaranej.

 

Pytanie 2:

Mam takie pytanie ostatnio policja zatrzymała mnie pijanego (1,2 promila) na rowerze było to w nocy, nikomu nie zagrażałem, poprostu odwoziłem koleżanke do domu nigdy nie byłem karany. Chciałbym sie dowiedzieć jakiej kary moge sie spodziewać i gdzie bede miał sprawe w grodzkim czy karnym?
I jeszcze oprócz powyższego chciałbym sie dowiedzieć czy warto pisać jakieś odwołania w celu jak najmniejszej kary, czy musze być na rozprawie ( niedługo jade na studia i bede miał spory kawałek do domu ) i czy jak dostane grzywną to czy bede mógł ją odrobić w przed. komunalnym poza moim miastem ??
A i zapomniałem o najważniejszym czy da sie coś zrobić żebym tego nie miał w papierach?
Z góry dzięki za odpowiedż. 

Odpowiedź:

1,2 promila w wydychanym powietrzu to niestety przestępstwo, a w związku z tym że jechał Pan na rowerze reguluje to art. 178a § 2 Kodeksu karnego, a grozi za to kara grzywny+ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku. Najczęściej Sąd zawiesza jej wykonanie na okres próby np.: na 2 lata. Oprócz tego jeżeli Pan posiada prawo jazdy to również jego przepadek. Nie warto się odwoływać bo w tym przypadku nie ma żadnych kwestii spornych proszę przeczytać przytoczony przeze mnie artykuł i będzie Pan wiedział, że nie ma różnicy czy będzie jakiś ruch na tej ulicy czy nie, a także czy powoduje Pan zagrożenie czy nie, w artykule jest wskazane samo poruszanie się po drodze publicznej pojazdem innym niż mechaniczny pod wpływem alkoholu. Na rozprawie nie musi Pan być, wystarczy, że takie złoży Pan wyjaśnienia podczas przesłuchania pana w charakterze podejrzanego i wyrok zapadnie bez Pańskiego udziału w rozprawie. Sprawę będzie rozpatrywał Sąd grodzki, ale to nie znaczy że jest to wykroczeniem. Sąd grodzki jest jednym z wydziałów Sądu rejonowego i wszelkie wyroki za przestępstwa umyślne, które zapadną przed nim są rejestrowane w KRK. To czy Pan będzie mógł to odrobić, to należy ustalić z policjantem, który będzie Pana przesłuchiwał, wirtualnie nie da się na to pytanie precyzyjnie odpowiedzieć.

 


Pytanie 3:

po jakim czasie nastepuje przedawnienie sprawy o jazde po pijanemu (0.25mg) , czekam juz ponad rok , a teraz jeszcze sprawa zostala przesunieta z powodu choroby sedziego. podejrzewam ze gdyby sprawa sie odbyla to prawo jazdy moglbym juz odebrac , czy nie da sie takiej sprawy przyspieszyc?
Informacje dodatkowe:

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, czy popełnił Pan wykroczenie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń ( „stan po użyciu alkoholu”, który zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,2 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, ale nie przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,1 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, ale nie przekracza 0,25 mg ), czy przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego ( „stan nietrzeźwości”, który zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość ).
Pisze Pan, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosiła 0,25 mg – jeżeli miał Pan dokładnie tyle – to Pański czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń i wówczas:
zgodnie z art. 45 §1 kodeksu wykroczeń karalność takiego wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie – tak jak to się ma w Pańskim przypadku - karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.
Jeżeli natomiast zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekraczała 0,25 mg - to Pański czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego i wówczas:
zgodnie z art. 101 §1 pkt 4 kodeksu karnego karalność takiego przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat, jednakże zgodnie z art. 102 kodeksu karnego – okres powyższy przedłuża się o kolejne 5 lat, jeżeli w ciągu tych pierwszych 5 lat wszczęto postępowanie przeciwko osobie – a tak to się ma w Pańskim przypadku, reasumując – przedawnienie karalności przestępstwa nastąpi z upływem 10 lat od jego popełnienia.
Pyta Pan: „czy nie da sie takiej sprawy przyspieszyc?” Odpowiedź brzmi – w praktyce raczej nie.

 

Pytanie 4:

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi czy prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem/przestępstwem ?!Powtarzam - prowadzenie roweru po chodniku a nie jazda na rowerze !! Został mi przedstawiony zarzut prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwym. Przeprowadzono mi badania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu: I - 0,26 mg/l , II - 0,27 mg/l, III - 0,22 mg/l . Nie przeprowadzono mi badań krwi. Czy będze to potraktowane jako wykroczenie czy przestępstwo ?! Przecież alkomaty mają granicę błędu 7-15 % a więc wynik może być niedokładny!!
Informacje dodatkowe:

Odpowiedź:

Rozumiem, że przez „prowadzenie, a nie jazda rowerem” rozumie się sytuacje, gdy rower był pchany lub ciągniony przez pieszego. W mojej opinii taka przypadek nie stanowi przestępstwa. Wprawdzie w art. 178a § 2 kodeksu karnego stwierdzono, że kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż pojazd mechaniczny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, to jednak występujące w tym przepisie pojęcie „prowadzenia” pojazdu ma inne znaczenie, niż to którym posłużył się zadający pytanie. W mojej opinii przez „prowadzenia roweru” należy rozumieć sytuacje, gdy dana osoba jedzie i kieruje rowerem. Wprawdzie pojęcie „prowadzenia” nie zostało wyjaśnione w kodeksie karnym, ale pośrednio ustawodawca dokonał tego w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W art. 2 pkt 18 przewidziano, iż „...za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl...”. Z przytoczonego fragmentu tego przepisu wynika zatem, iż ustawodawca odróżnił przypadek „prowadzenia” w znaczeniu jazdy i nadawania kierunku tej jazdy, od ciągnięcia i pchania roweru.
Gdyby natomiast w przedmiotowym wypadku zadający pytanie kierował rowerem i jechał nim po chodniku, a nie po jezdni, to w takim przypadku znamiona czynu art. 178a § 2 kk zostałyby wypełnione, ponieważ zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 w/w ustawy chodnik wchodzi w skład drogi, a przepis kodeksu karnego mówi o „prowadzeniu pojazdu po drodze.”
Jednak samo pchanie lub ciągniecie roweru przez pieszego nie powinno być traktowane jak przestępstwo. Należy jednak podkreślić, że jeśli organa ścigania zdecydują się na kierowanie aktu oskarżenia, to wiążąca będzie interpretacja przepisu dokonana przez sąd.

 

       Wniosek: Jak już wiemy, że zmierzamy na imprezę, to najlepszym wyjściem będzie przemęczenie się piechotką lub autobusami komunikacji miejskiej.

                                                                                                                                                  Adam

                                                                                                                       Źródło informacji: http://www.poradaprawna.pl - polecam.

 

 

      • Strona główna • Muzyka na bikeu • alkohol a rower • Oznaczenia szlaków, znaki dla rowerzystów, drogi rowerowe. •

This site copyrights and All rights reserved by Triforce Bike Club Opole 2006-2007